logo mobilne

 

Zarząd Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg wewnątrzzakładowych oraz wymianę nawierzchni chodnika przed budynkiem administracyjnym.

Aby odczytać SIWZ należy otworzyć poniższy plik pdf: